Diagnostika dielčích funkcií podľa Dr. Sindelar

 
Metóda diagnostiky dielčích funkcií Dr. Sindelar hľadá príčiny hlbšie ako to, čo vidíme už pri učení v škole - že to nejde. 
Diagnostikou a pravidelným tréningom sa môžu poruchy učenia/správania odstrániť alebo zmierniť
 
                                  Keď je škola pre dieťa ako strašiak, 
                      
                                      keď učenie trvá neprimerane dlho, 
                                   
 
           poruchy učenia: dyslexia                               dyskalkúlia
          
                                   
                                            
                  poruchy pozornosti                                  správania