Na čo všetko to je?

 • neurotické potiaže
 • úzkosti
 • depresie
 • fóbie
 • psychosomatické problémy
 • nízke sebahodnotenie a sebavedomie
 • problémy s nadviazaním blízkych vzťahov s druhými
 • potreba zvýšenia sebauvedomenia do svojho bežného života
 • zvýšenie poznania seba samého
 • rozšírenie si svojich možností a svoj ľudský potenciál
 • pre tých, ktorí chcú, aby ich život bol bohatší a rozmanitejší
 • hlavne pre toho, kto chce pracovať na sebe
 • a iné