Na čo všetko to je?

 
EMDR sa dá využiť takmer pri každom type probléme. 
Napríklad:
 • Vtieravá spomienka, ktorá nedovolí spať, či „normálne fungovať“
 • Spomienka na udalosť, ktorá sa stala už dávno, ale stále je živá
 • Tramy z pôrodu, z potratu, ktoré bránia sa znovu podujať na túto cestu
 • Úmrtia, ktoré sa nedajú odsmútiť
 • Zranenia, nehody, operácie
 • Traumy z detstva, dospievania, dospelosti
 • Vzťahové traumy, ťaživé spomienky : s rodičmi, s bývalými partnermi/partnerkami, partnermi/partnerkami, súrodencami, priateľmi, šéfmi/šéfkami...
 • Nedoriešené, nevypovedané slová s ľuďmi, s ktorými to už z akéhokoľvek dôvodu nejde
 • Fóbie
 • Vzťahy s deťmi- niečo a neviete, čo vám bráni plne nadviazať vzťah so svojím dieťaťom
 • Ranné spomienky od 0-3r. hlava si nepamätá ale telo áno, príďte sa na to pozrieť
 • Strach z budúcnosti
 • Panické ataky, úzkosti
 • Kombinácie viacerých vyžšie uvedených
 • A čokoľvek iné

Čo na to povedali klienti: 

 

„Psychoterapeutickú metódu EMDR som sa rozhodla skúsiť na základe výpovede mojej známej. Bola som v období po rozchode a vždy, keď som si spomenula na inkriminovanú situáciu, zovrelo mi žalúdok. Najprv som „ťukaniu“ na pravú a ľavú ruku neverila, no postupne som začala rozprávať „svoj príbeh“, ktorý som videla ako na plátne v kine. Bez problémov som Janke odpovedala na všetky otázky, i keď to bolo zo začiatku ťažšie. Na druhom sedení sa mi rozprávalo oveľa ľahšie, bez nejakých citových výlevov. Negatívnu spomienku som pokrčila a uložila na dno truhlice, na miesto o ktorom takmer nikto nevie. Niekedy sa k nej vrátim, ale bez pocitu zovretia žalúdka. Viem, že je to minulosť a môj kľúč, ktorý som počas terapie odhodila nenájde nikto.“

                                                                                                                                                                                    Sandra (22)

 

„EMDR terapia: Moja skúsenosť s touto terapiou je veľmi pozitívna. Najprv som mala obavy a strach vracať sa späť do nepríjemných zážitkov môjho života, no vďaka tejto terapií som sa čím ďalej, tým viac cítila bezpečnejšie a otvorenejšie. Keby som mala zhodnotiť čo mi to prinieslo, asi by som použila jedno slovo, a tým je sloboda. Vďaka tejto terapií som spoznala kým skutočne som, čo prežívam a čo potrebujem. Začala som viac vnímať seba a svoje potreby, svet okolo mňa. Dostalo ma to z tých najťažších vecí, ktoré som zažila a svedomito zamkla v sebe. Taktiež som pootvárala stránky a problémy v sebe, o ktorých som ani netušila, a ktoré radikálne zasahovali do môjho života. Preto by som túto terapiu odporúčala všetkým, ktorí  sa nevedia vysporiadať s ťažkými okolnosťami ich života, ktoré im bránia prežívať slobodu a plnohodnotne prežívať pokoj.“

                                                                                                                                                                                     Kristína (26)

 

 

„Na prvom sedení si psychologička načrtla akýsi vzťahový graf s ľuďmi, ktorí nejakým negatívnym spôsobom zasiahli do môjho života. Potom som mala za "domácu úlohu" napísať list osobe, s ktorou mám problematický vzťah a traumatické spomienky. Najskôr má z toho človek zvláštny pocit, ale keď sa rozpíše, nedá sa to zastaviť... Napísala som tejto osobe všetko, čo ma na nej hnevalo, čo mi ublížilo a dotklo sa ma. Emócie pri písaní listu boli naozaj silné. Na sedení ma psychologička vyzvala, aby som list prečítala a aby som ju upozornila vždy, ak budem cítiť nejaké emócie v súvislosti s napísaným textom. Potom sme jednotlivé emócie spracovávali  emdr metódou. Po opätovnom prečítaní listu som už žiadne negatívne pocity necítila. Bolo to jednoduchšie, než som si myslela. Moje zlé skúsenosti a nepríjemné pocity k danej osobe boli spracované. Postupne som takto napísala viac listov a komunikácia s ľuďmi, s ktorými bolo predtým pre mňa naozaj ťažké komunikovať, sa zlepšila. Dokázala som si s pomocou psychologičky úplne prirodzene a pohodlne vyliečiť dlhodobé zranenia a získala som potrebnú imunitu voči nim aj do budúcnosti.“

                                                                                                                                                                                                         Marcela (29)