EMDR

 

Trauma alebo ťaživá spomienka je ako rozčítaná dramatická kniha s prvkami trileru, v ktorej príbeh stále prebieha  so všetkými drámami, ktoré sú v nej. Bez ohľadu na to, či ju chceme čítať alebo nie. Spracovaná trauma, či ťaživá spomienka je ako dobre uložená kniha v knižnici, z ktorej nevyskakuje na nás jej príbeh, pri každej príležitosti, ale čaká kedy sa mi pre ňu rozhodneme.

                                       

Predstavte si celý balík rozčítaných kníh s búrlivými príbehmi, ktoré si každý deň ťaháme so sebou, niekto v malom batohu a niekto s plnou vlečkou, ktoré nám zasahujú do vzťahu s partnerom/partnerkou, s deťmi, do komunikácie s inými, pri rozhodovaní  ...do každej našej činnosti.

Pomocou tejto metódy sa spolu môžeme pozrieť na vaše neukončené príbehy v bezpečí a pomaly ich zatvárať a ukladať do knižnice spomienok kam patria, aby ste vy mali spomienky a nie spomienky vás. 

 

 

EMDR psychoterapia – eye movement desensitization and reprocessing 
V preklade „znižovanie citlivosti a prepracova­nie pohybmi očí“ je špeciálna psychoterapia, ktorá sa používa pri prácach s traumatickou alebo nepríjemnou zaťažujúcou spomienkou. 
Ako táto metóda funguje? Základom každej terapie je vytvorenie dobrého, bezpečného vzťahu. Dôležité je, aby sa pre prácu s náročnými témami vytvorili čo najbezpečnejšie podmienky, aby sa človek cítil príjemne. Aj keď EMDR má určité štandardizované postupy, je nevyhnutné ku každému klientovi pristupovať individuálne a s rešpektom. Táto terapia má osem dôležitých krokov, ktoré sa dajú rozdeliť na tri oblasti: najprv sa pracuje na stabilizácii, potom na spracovaní traumy a nakoniec na zavedení zisteného do bežného života. 
Traumatizujúce alebo stresujúce zážitky môžu narušiť normálne neurobiologické mechanizmy spracovania a uloženie spomienok v pamäti. Spomienky a s nimi súvisiace podnety sú uložené izolovane. Zaťažená spomienka je stále aktívna, a keď nám niečo z okolia pripomenie túto udalosť, prežijeme také silné pocity, akoby sme opäť a nanovo zažívali traumatizujúcu situáciu. 
Cieľom EMDR je spracovanie ťaživých spomienok, čím sa znižujú ich pretrvávajúce účinky. Pomocou pohybovania očí zo strany na stranu (alebo dotykovou či zvukovou stimuláciou) sa minulá spomienka, ktorá nie je riadne spracovaná (preto nás neustále zaťažuje), znovu spracuje, čím sa uvoľní napätie. Pomocou tejto techniky sa stimuluje prepojenie medzi pravou a ľavou mozgovou hemisférou. Tým sa utvoria v mozgu podmienky, aby sme boli schopní vnímať traumu a spomienku odlišne a bez negatívnych pocitov. Účastník terapie je akoby jednou nohou v traume, ktorá sa spracováva, a druhou nohou v bezpečnom prostredí. Takéto striedanie pozornosti mu umožňuje zachovať dostatočný odstup od silných emócií. Počas prepracovávania sa vytvára priestor na pokoj, v ktorom sa môžu vynoriť pozitívne myš­lienky.